PING 2018 turnyro taisyklės

Registracija (nuo 2018.04.09 iki pat žaidimo pabaigos) 

 • Registracija į PING 2018 turnyrą prasideda 2018.04.09. Registruotis galima iki pat turnyro pabaigos. Dalyviai, užsiregistravę vėliau, negalės atsakyti į buvusius klausimus. Užsiregistruoti galima tik per turnyro svetainę http://ping.nkkm.lt. Sėkmingai registracijai reikalingas galiojantis el. pašto adresas.

Atranka (nuo 2018.04.16 iki 2018.04.22)

 • Atrankos etape gali dalyvauti visi NKKM kompiuterių mokyklos moksleiviai.
 • Atrankos trukmė – 7 kalendorinės dienos.
 • Kiekvieną dieną 21.00 val. NKKM Facebook paskyroje ir turnyro svetainėje http://ping.nkkm.lt skelbiamas klausimas iš informacinių technologijų srities arba iš NKKM kompiuterių mokyklos gyvenimo ar istorijos. Į paskelbtą klausimą reikia atsakyti per 19 valandų – iki kitos dienos 16.00 val. Nuo 16.00 val. į klausimą atsakyti neleidžiama.
 • Teisingai ir tiksliai atsakiusiems į klausimą skiriama 30 balų.
 • Jei atsakymas į klausimą yra netikslus/neišsamus, skiriama proporcingai mažiau balų.
 • Jei į klausimą atsakoma ne per pirmą valandą po paskelbimo, o vėliau, už kiekvieną praėjusią valandą skiriama vienu balu mažiau.
 • Jei pateikiami keli atsakymai, vertinamas tik pateiktas anksčiausiai.
 • Kiekvieną dieną 21.00 val. turnyro svetainėje http://ping.nkkm.lt skelbiami atsakymai į klausimą ir dalyvių rezultatai, nurodant turnyro dalyvio prisijungimo vardą ir balų skaičių.

Finalas (nuo 2018.04.23 iki 2018.04.27)

 • Finale dalyvauja tik tie dalyviai, kurie atrankos etape surinko ne mažiau nei 106 balus.
 • Finalo trukmė – 5 kalendorinės dienos.
 • Finale balai pradedami skaičiuoti nuo 0, atrankoje surinkti balai neturi reikšmės.
 • Kiekvieną dieną 21.00 val. NKKM kompiuterių mokyklos Facebook paskyroje ir turnyro svetainėje http://ping.nkkm.lt skelbiamos užduotys. Teisingai atliktos užduoties rezultatas gali būti raktas kitai užduočiai atlikti. Tačiau užduotį galima atlikti ir neišsprendus ankstesnės užduoties. Užduotį atlikti ir pateikti jos rezultatą reikia per 19 valandų – iki kitos dienos 16.00 val. Nuo 16.00 val. pateikti atsakymą neleidžiama.
 • Už teisingai atliktą užduotį skiriama 30 balų.
 • Jei atsakymas yra netikslus/neišsamus, skiriama proporcingai mažiau balų.
 • Jei užduotis atliekama ne per pirmą valandą nuo jos pateikimo, o vėliau, už kiekvieną praėjusią valandą skiriama vienu balu mažiau.
 • Jei pateikiami keli atsakymai, vertinamas tik pateiktas anksčiausiai.
 • Turnyro laimėtojai bus paskelbti 2018.04.30.

Laimėtojai ir prizinis fondas

 • Į finalą patekusiems turnyro dalyviams, kurie registracijos formoje tiksliai nurodo savo vardą ir pavardę, įteikiami diplomai.
 • Turnyrą laimi 6 daugiausiai balų surinkę finalo dalyviai.
 • Finalo laimėtojai apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais.
 • PING 2018 turnyro prizinis fondas yra 240 EUR. Pirmi trys laimėtojai apdovanojami 50 EUR piniginiu prizu. Kiti trys – 30 EUR piniginiu prizu.

Turnyro nuostatai